उगाचच...

काही स्वप्न उगाचच पहायची असतात
त्यात उगाचच रमायच देखील असत
उगाचच कल्पनेच्या सुरेख तलावात मनसोक्त पोहायच असत
अन् अघटीत प्रत्यक्षाला अप्रत्यक्ष अनुभवायचं असत...

खरंच... स्वप्नांच  भाव विश्व खरंच किती सुंदर असत.....

           " न भेटू शकणारी गोष्ट देखील, बंद डोळ्यांआड दिसून जाते...
           आणि कधी आसपास नसणारी व्यक्ती सुद्धा, हळूच मिठीत विसावून जाते..." :-)-प्रशांत वालावलकर

No comments: